کلیدهای میان‌بر ترمینال

از آن جهت که زمان کار با ترمینال ارتباط شما بیشتر با صفحه‌کلید (Keyboard) است دانستن کلیدهای میان‌بر (‌‌Shortcut) در رابط کاربری ترمینال لینوکس بسیار مهم و قابل استفاده است.

در اینجا لیستی از این میان‌برها را ذکر می‌کنیم که نوشتن دستورات در خط فرمان لینوکس را برای شما تسریع و راحت می‌کنند.

میان‌برهای زیر تقریبا عمومی هستند و در تمامی توزیع‌ها قابل استفاده هستند.

اول از همه اگر در محیط گرافیکی هر یک از توزیع‌های لینوکس هستید و می‌خواهید ترمینال را بیاورید از کلیدهای Ctrl + Alt +T استفاده کنید.

Enter - اجرای دستور (بعد از نوشتن هر دستور با فشردن کلید اینتر دستور شما اجرا می‌شود)

Up Arrow (جهت‌نمای بالا) - نمایش دستو قدیمی‌تر

Down Arrow (جهت‌نمای پایین) - نمایش دستور جدیدتر (هنگامی که از جهت‌نمای بالا استفاده کردید جهت‌نمای پایین دستور قبل را نمایش می‌دهد)

Left Arrow (جهت‌نمای چپ) - جابجایی اشاره‌گر در متن دستور به سمت چپ

Right Arrow (جهت‌نمای راست) - جابجایی اشاره‌گر در متن دستور به سمت راست

Backspace - حذف کاراکتر قبل از اشاره‌گر

Delete - حذف کاراکتر بعد از اشاره‌گر

Ctrl + R - جست‌وجو دستور

Ctrl + Z - توقف اجرای دستور جاری (شروع دوباره با fg برای دستورات پیش‌زمینه و bg برای دستورات پس‌زمینه)

Ctrl + C - لغو و توقف کامل دستور جاری

Ctrl + L - پاک کردن صفحه‌نمایش ترمینال و شروع خط جدید از سطر اول

Esc + . - آخرین ورودی از دستور قبلی را نمایش می‌دهد تا بعد از ویرایش اجرا کنید

Ctrl + A - بردن اشاره‌گر به شروع دستوری که در آن لحظه می‌نویسید

Ctrl + E - بردن اشاره‌گر به پایان دستوری که در آن لحظه می‌نویسید

Ctrl + U - بریدن (Cut) تمام کاراکترهای قبل از اشاره‌گر و ذخیره آن برای اینکه بعدا در جایی  بچسبانید (Paste)

Ctrl + K - بریدن (Cut) تمام کاراکترهای بعد از اشاره‌گر و ذخیره آن برای اینکه بعدا در جایی  بچسبانید (Paste)

Ctrl + T - جابجایی دو کاراکتر قبل و بعد از اشاره‌گر با هم

Ctrl + W - حذف کلمه بعد از اشاره‌گر در خط جاری که در حال ویرایش آن هستید

Ctrl + D - بیرون رفتن از جلسه جاری (خروج از حساب کاربری جاری که با آن در محیط ترمینال کار می‌کنید)